چشم‌انداز

چشم‌انداز این مدرسه، شکل دادن نظام تربیتی جدید مبتنی‌بر مبانی و معارف اسلام ناب و منطبق با نیازها و شرایط روز است. شرط لازم نیل به این آرمان ابتدا طراحی نظام مطلوب در سطح نظری و منطبق با مبانی دینی و سپس رصد تمام اتفاقات مدرسه در تمام بخش‌ها و لایه‌ها در اجرا است تا هم در مرحله طراحی و هم در مرحله اجرا به هدف مذکور ــ مبتنی‌بر مبانی دینی ــ پایبند باشد.

این وظیفه در مدرسه برعهده هیئت اندیشه‌ورزان است و مأموریت این هیئت پشتیبانی فکری از بخش‌های مختلف مدرسه قبل از مرحله اجرا جهت انطباق با مبانی و اصول دینی و بررسی و نظارت دائم در مرحله اجرا و بعد از آن جهت اصلاح برنامه‌ها است.